1/7

EPK

BIO

MUSIC

//  Origin:  Košice, SLOVENSKO
 
//  Genres:  Pop, Pop-acoustic, instrumental music
 
//  Years Active:  2018- Present
 
//  Website:  www.bararepkova.com
 
 
 
Short Bio
 

Hudba Bári. Hudba slobodná v slove. Pop i rôzne štýly. Slovenská reč.

I slovenskí hudobníci.

TOUR

MEDIA